Seznam příkazů

Úvod

Toto je průvodce všech užitečných příkazů na Chunku. Najdete zde příkazy na ohlašování problémů moderátorům, správu pozemků a další příkazy.

command-list-2

Jak poslat ticket moderátorům a spravovat je

 • /report <predmet> <popis problemu> – odešle požadavek moderátorům, kteří se jím budou zabývat jakmile budou online.
 • /ticket comment add <id ticketu> <komentar> – Přidá komentář k ticketu.
 • /ticket comment view <id ticketu> – Zobrazí komentáře ticketu.

Jak zabezpečit majetek

 • Pokud hráč poprvé položí truhlu na libovolné místo (mimo již vytvořené pozemky – claimy), vytvoří se kolem truhly bezpečná zóna  o rozloze 4×4 bloků, kterou bude vlastnit a nikdo cizí v zóně nic nemůže ničit/brát. Pokud se hráč do truhly nepodívá za posledních 7 dní, automaticky se zruší bezpečná zóna kolem truhly.
 • Pokud si přejete vytvořit soukromý pozemek o vlastní velikosti, použijte Golden Shovel (zlatou lopatu), kdy pravým tlačítkem myši zvolíte bod A a následně bod B (do úhlopříčky).
 • Obyčejnou hůlkou (stick) můžete pravým tlačítkem zobrazit/skrýt informace o libovolném pozemku.
 • Pro detailnější ukázku je zde video návod, jak pracovat s pozemky: odkaz
 • Příkazy:
  • /AbandonClaim – odstraní pozemek na kterém hráč stojí
  • /Trust – Přídá cizímu hráči právo stavět v daném pozemku (/Trust)
  • /ut – Odstraní cizímu hráči právo na zvolenou akci (/UnTrust)
  • /at – Přídá cizímu hráči právo používat tlačítka, páky, postele (/AccessTrust)
  • /ct – Přídá cizímu hráči právo používat tlačítka, páky, postele, crafting nástroje, bedny/kontejnery , zvířata (/ContainerTrust)
  • /TrustList – Zobrazí seznam oprávnění pozemku na kterém hráč stojí
  • /sc – Změní režim zlaté lopaty na subdivision režim, který umožňuje vytvořit podpozemek v pozemku. (/SubdivideClaims)
  • /bc – Změní režim zlaté lopaty do běžného stavu. (/BasicClaims)
  • /pt – Umožní cizímu hráči sdílet stejnou úroveň oprávnění na pozemku. (/PermissionTrust)
  • /Untrust All – Smaže všechna oprávnění všech hráčů na daném pozemku.
  • /AbandonAllClaims – Smaže všechny pozemky, které hráč vlastní.
  • /ClaimsList – Detailní výpis všech vlastněných pozemků

Další užitečné příkazy

 • /mv tp world_chunk – teleportuje do světa Chunk
 • /mv tp world_gattaca – teleportuje do světa Gattaca (starý svět, není doporučeno nic nového stavět)
 • /list – vypíše seznam všech online hráčů