Pravidla

Respektujte prosím pravidla a buďte člověk, se zdravým rozumem. Chovejte se jako slušný a poctivý člověk v reálném životě. Neokrádejte hráče a cizí majetek, nezabíjejte bezdůvodně, nedělejte si naschvály, nezneužívejte chyb ve hře, neničte cizí stavby apod. Buďte zkrátka normální hráč.

Obecná pravidla

 1. Na serveru platí zdravý rozum – nesahej a nenič to, co ti nepatří.
 2. Nevstupujte do cizích obydlí a staveb bez povolení.
 3. Buďte slušní a respektujte ostatní hráče a pravidla.
 4. Na většině staveb není WorldGuard, takže neničte cizí stavby. Pokud zničíte cizí stavbu, opravte ji stejným materiálem.
 5. Nenadávejte a nekomplikujte život ostatním hráčům.
 6. Nepoužívejte žádný X-Ray a další cheaty.
 7. Porušení pravidel se trestá lágrem, popř. banem.

Pravidla pro stavbu

 1. Stavějte v rozumné vzdálenosti od cizí stavby (minimálně 100 bloků).
 2. Nestavějte z jednoho materiálu, mějte fantazii.
 3. Nestavějte sloupy a další nesmyslné věci do nebe kvůli orientaci, od toho tu je online mapa.
 4. Každou díru zadělejte, aby cizí hráči nepřišli k úrazu.
 5. Škaredé stavby typu kostky apod. budou zničeny.

Pravidla pro těžbu a doly

 1. Při kácení stromu vždy pokácejte všechno dřevo, listí můžete nechat, to zmizí samo. Slušností je zasadit pokácený strom tam, kde stál.
 2. Je zakázáno těžit písek. Pro těžbu písku používejte specializované doly, kde se písek časem obnovuje.
 3. Nekopejte pod stavbami, které vám nepatří.
 4. Nerozšiřujte v dolech úmyslně lávu a vodu.

Majetek a truhly

 1. Je zakázáno otevírat cizí bedny, pokud nejsou označeny cedulí jako veřejné.
 2. Více o zabezpečení majetku najdete zde.
 3. Pokud uvidíte nezabezpečenou bednu, workbench, pec a jiné věci, kde není stavba, ohlaste to moderátorům.

Ohlášení problémů

 1. Pro ohlášení problému používejte příkaz /report <predmet> <popis problemu>
 2. Ohlašujte problémy, které jsou v rozporu s pravidly, nebo když máte problém, který nedokážete vyřešit.
 3. Neohlašujte problémy kvůli supportu ve hře.
 4. Ohlášený problém začne řešit moderátor, pokud je online.